PRIJZEN: De getoonde prijzen in de webshop  zijn EXCL BTW. Hierbij komt bij de eindafrekening 21% BTW bij (voor Belgische klanten)

BESTELLINGEN

Bestelling kunnen via de webshop of rechtstreeks via mail of telefonisch doorgestuurd worden.De bestellingen verbinden ons enkel na een schriftelijke bevestiging .Bestellingen worden onmiddellijk uitgeleverd van zodra deze ter beschikking zijn in ons magazijn. Voor bestellingen, die om welke reden dan ook, niet kunnen worden uitgeleverd en die bijgevolg door ons moeten worden gestockeerd, zullen er kosten worden aangerekend. De prijzen die wij in rekening brengen zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van levering. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen ze elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden. Studies, berekeningen en offertes worden door ons louter als service aangeboden, zij houden echter geen enkele verantwoordelijkheid van onzentwege in. Concepten, voorontwerpen, uitvoeringsplannen, enz…, blijven uitsluitend eigendom van Lomattec, aldus kan bij misbruik het “intellectueel recht” worden ingeroepen en een vergoeding worden aangerekend, in verhouding met de gemaakte kosten.

BETALINGEN

De betalingen voor aankopen via de webshop gebeuren via onze online dienst of voor gekende klanten via overschrijving.

Indien u nog geen geregistreerde klant bent kan enkel  via vooruitbetaling op onze webshop besteld worden, indien u geen aan uw bedrijfsactiviteiten gerelateerd geldig B.T.W.-nummer kunt overleggen.

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag, zoals zichtbaar op onze E-mailbevestiging, over te maken op onze bankrekening

Betaling gebeurd op volgende rekening

Rekening houder:

LOMATTEC BV

IBAN: BE47 0689 3153 5180

BIC: GKCCBEBB

  1.