Basisprincipe kanaalreiniging

Eenvoudig gesteld is het principe voor het reinigen van luchtkanalen tweeledig. Het eerste deel is het losmaken van het vuil. Dit gebeurt met een borstelmachine of flexibele as door een boormachine aangedreven het tweede deel is het verwijderen van vuil waarvoor speciale vacuüm units ontwikkeld werden. Om grondig te werk te gaan, gebeurt dit tegelijkertijd. 

Inspectie van de kanalen voor en na de kanaalreiniging is belangrijk om de noodzaak en het resultaat van de kanaalreiniging aan te tonen.

Reiniging van kanalen met desinfecterend middelen of het kanaal voorzien van een coating kan ook nodig zijn.

Vetafzetting in de kanalen vraagt ook een specifieke aanpak, waarvoor Lifa Air het Lifa Grease concept ontwikkeld heeft.